STREFA RODZICA

Rok szkolny 2019/2020

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO INTERNATU jest dostępna, dla uczniów ZPSM, na platformie Microsoft Teams i w sekretariacie szkoły muzycznej oraz dla uczniów ZSP
w sekretariacie szkoły plastycznej.

W przypadku pojawienia się nowych zasad kwaterowania w szkolnych bursach
i internatach w związku z pandemią COVID -19 lista przyjętych może ulec zmianie.
 

Internat będzie otwarty od poniedziałku (29.06.20) od godz.8.00 do wtorku(30.06) do godz. 15.00.
Listy osób, które otrzymały miejsce w internacie będą dostępne po 10.07.2020.

W czasie epidemii związanej z COVID-19 wszyscy mieszkańcy i pracownicy internatu podlegać będą procedurom przebywania w internacie przy ZPSM w Katowicach.
 
Informujemy, że internat pracuje w trybie on-line na platformie Microsoft Teams (prosimy wszystkich wychowanków- za wyjątkiem maturzystów- o zalogowanie się).
 

WAŻNE!

Wnioski o przyjęcie do Internatu przy ZPSM w Katowicach należy składać do 10 czerwca br.(informacja dotyczy uczniów ZPSM oraz ZSP) na adres sekretariat@zpsm.edu.pl.

Wniosek o przyjęcie do Internatu przy ZPSM im. W Kilara w K-cach

 

 

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

w piśmie z dnia 30.03.2020 r. dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie upoważnił dyrektora ZPSM im. W. Kilara w Katowicach do udzielenia zwolnień z opłat za zakwaterowanie w internacie przy POSM II st. w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, na czas zawieszenia działalności ww. placówki. Zwolnienie z opłaty za dni nieprzebywania wychowanka
w internacie będzie udzielane jedynie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/ opiekunów prawnych lub pełnoletniego wychowanka, wyłącznie na okres czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID-19.
Kwota zwolnienia z opłaty przeliczona będzie w następujący sposób:
Ilość dni niekorzystania z internatu/ 30 dni x wysokość miesięcznej opłaty (tj.100 zł)
W marcu 2020 r. kwota zwolnienia z opłaty za korzystanie z internatu wynosi:  70 zł (21 dni/ 30 dni x 100 zł).
Rozliczenie wpłat nastąpi indywidualnie z każdym wychowankiem/ jego rodzicami/opiekunami prawnymi po powrocie do zwykłego trybu funkcjonowania internatu.

Bernadeta Stańczyk

Dyrektor ZPSM im. W. Kilara w Katowicach

 

Szanowni Państwo,
Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
W związku z powyższym od 12.03 godz. 11.00 do 14.o4 br. internat będzie zamknięty.

Pozostajemy w Państwem w kontakcie za pomocą strony internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania internatu będą zamieszczane na bieżąco zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany w funkcjonowaniu internatu 10.01.2020 r.-26.01.2020 r.
Internat zamykamy  10 stycznia (piątek) o godz. 18.00.
Placówkę otwieramy 26 stycznia (niedziela) o godz. 18.00.

Weekendy pracujące:
LUTY 1-2; 8-9; 22-23
MARZEC 7-8; 14-15; 28-29
KWIECIEŃ 4-5; 18-19
MAJ 9-10; 23-24
CZERWIEC 6-7; 20-21

Zmiany w funkcjonowaniu internatu 20.12.2019 r.-06.01.2020 r.
Internat zamykamy 20 grudnia (piątek) o godz. 18.00.
Placówkę otwieramy 6 stycznia (poniedziałek) o godz. 19.00.

Odpłatność za internat jest obowiązkową wpłatą na cele internatu i wynosi 100 zł miesięcznie.
Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
tytułem: opłata za internat, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Opłatę pobieramy na podstawie:
Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 107 ust. 8

W celu stworzenia listy kontaktów rodzice proszeni są o wysłanie maila na nasz adres: internat@zpsm.edu.pl