STREFA RODZICA

Rok szkolny 2020/2021

Internat otwarty :
16.05.2021 (niedziela) od godz. 18.00 do 21.05.2021 (piątek) do godz.16.00.

U W A G A

Uczniowie uczestniczący w konsultacjach artystycznych mogą skorzystać
z internatu (noclegu) po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu opiekuna segmentu lub kierownika internatu najpóźniej dobę przed planowanym przyjazdem.
Osoby, które chcą nocować w internacie muszą mieć ze sobą oświadczenie dotyczące noclegów w internacie wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania w załączniku).

Oświadczenie

Osoby odbierające swoje rzeczy osobiste z internatu, proszone są o przyjazd najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem placówki.

Odpłatność za internat jest obowiązkową wpłatą na cele internatu i wynosi 100 zł miesięcznie. Informujemy, że obecnie nie pobieramy opłaty za pobyt w placówce.

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
tytułem: opłata za internat, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Opłatę pobieramy na podstawie:
Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 107 ust. 8

W celu stworzenia listy kontaktów rodzice proszeni są o wysłanie maila na nasz adres: internat@zpsm.edu.pl