STREFA RODZICA

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
W związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w naszej placówce, preferujemy kontakt mailowy, telefoniczny lub za pomocą platformy Microsoft Teams. W szczególnych wypadkach prosimy o uprzednie  umówienie się na wizytę z wychowawcą lub kierownikiem internatu. Na teren placówki mogą Państwo wejść (jeden rodzic) tylko w razie potrzeby pilnego skontaktowania się z dzieckiem. 

WEEKENDY PRACUJĄCE:

WRZESIEŃ 5.09- 06.09.2020 r
                       12.09-13.09.2020 r
                       26.09-27.09.2020 r

DO INTERNATU PRZYJMUJEMY TYLKO DZIECI ZDROWE ORAZ GDY DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI.

W czasie epidemii związanej z COVID-19 wszyscy mieszkańcy i pracownicy internatu podlegać będą procedurom przebywania w internacie przy ZPSM w Katowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania internatu będą zamieszczane na bieżąco zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do zamieszkania w internacie (dotyczy to osób, które nie dołączyły go do wniosku lub podania o internat).

Odpłatność za internat jest obowiązkową wpłatą na cele internatu i wynosi 100 zł miesięcznie.

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
tytułem: opłata za internat, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Opłatę pobieramy na podstawie:
Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 107 ust. 8

W celu stworzenia listy kontaktów rodzice proszeni są o wysłanie maila na nasz adres: internat@zpsm.edu.pl