STREFA RODZICA

REKRUTACJA DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W dn.16.05 rozpoczynamy rekrutację do internatu na nowy rok szkolny (dotyczy uczniów ZPSM). Dotychczasowi mieszkańcy składają wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentację rekrutacyjną (do pobrania poniżej) u opiekuna segmentu, natomiast osoby starające się o miejsce w placówce po raz pierwszy, w sekretariacie szkoły (ZPSM).

Dokumenty aplikacyjne do Internatu:

Internat w każdy weekend otwieramy w niedzielę o godz. 18.00 (w weekendy pracujące, internat dla wychowanków realizujących zadania wymagające pobytu w placówce, jest otwarty całodobowo).
Szkoła muzyczna w soboty jest otwarta w godz. 9.00-18.00, natomiast w niedziele w godz. 15.00-20.00.

Weekendy pracujące:

wrzesień      
11.09; 12.09.2021
25.09; 26.09.2021

październik 
09.10; 10.10.2022
16.10; 17.10 (zamiast 23.10; 24.10)

listopad         
06.11; 07.11.2021
20.11; 21.11.2021

grudzień       
05.12; 06.12.2021
11.12; 12.12.2021

styczeń          
15.01; 16.01.2022
22.01; 23.01.2022
29.01; 30.01.2022

luty                
5.02; 06.02.2022

marzec         
05.03; 06.03.2022
12.03; 13.03.2022

kwiecień      
02.04; 03.04.2022
09.04; 10.04.2022

maj              
14.05; 15.05.2022
28.05; 29.05.2022

czerwiec   
04.06; 05.06.2022
11.06; 12.06.2022

                     

Odpłatność za internat jest obowiązkową wpłatą na cele internatu i wynosi 100 zł miesięcznie. 

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
tytułem: opłata za internat, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Opłatę pobieramy na podstawie:
Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 107 ust. 8

W celu stworzenia listy kontaktów rodzice proszeni są o wysłanie maila na nasz adres: internat@zpsm.edu.pl