Procedura COVID-19

Organizacja pracy w Internacie przy ZPSM im. W. Kilara w Katowicach podczas sprawowania opieki w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Procedura powstała zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla burs i internatów.

 1. Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 2. Do internatu mogą wejść tylko wychowankowie-maturzyści zakwaterowani
  w danym segmencie.
 3. Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się
  z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.
 4. Wejście do internatu będzie poprzedzone mierzeniem temperatury ciała (raz dziennie)
  i pytaniem o samopoczucie.
 5. W czasie pobytu w internacie należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy objawy infekcji lub inne problemy zdrowotne.
 6. Ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną
  o zakażenie należy natychmiast zgłosić wychowawcy.
 7. W czasie pobytu w internacie wychowanek powinien ograniczać opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
 8. Podczas korzystania z części wspólnej internatu (aneks kuchenny, pokój wypoczynkowy, korytarz) wychowanek stosuje środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuje ręce.
 9. Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie, zbliżać się do siebie (zachować odległość 2 m od rozmówcy).
 10. W pokoju i łazience nie trzeba stosować maseczek ochronnych. Osłony nosa
  i ust są obowiązkowe przestrzeniach wspólnych budynku, gdy przebywają w nich inne osoby.
 11. W czasie epidemii obwiązuje zakaz wchodzenia do pokoju wychowawców oraz korzystania
  z komputera i innych sprzętów, które tam się znajdują.
 12. Wychowanek wypisuje dokumentację internatu własnymi przyborami do pisania.
 13. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
 14. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie lub rażącego naruszenia zasad może zostać wydalony z internatu.

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA podczas epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2):

 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, często wietrz pomieszczenie w którym przebywasz.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka
  z odpadami.
 • Utrzymuj w czystości ręce – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Przygotowanie pomieszczeń dla wychowanków internatu.

 1. Zaleca się kwaterowanie wychowanków pojedynczo w pokojach.
 2. Ważne jest zachowanie dystansu pomiędzy wychowankami min 2 m.
 3. Wychowankowie nie powinni korzystać ze wspólnych szaf oraz przedmiotów użytku codziennego.
 4. Wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.
 5. Wychowankom po przyjeździe do internatu zostanie zmierzona przez dyżurującego wychowawcę temperatura. Każdy niepokojący objaw będzie zgłaszany rodzicom/opiekunom dziecka, potem dyrektorowi szkoły, a następnie odnotowany
  w zeszycie raportów.
 6. Za ogólną czystość pomieszczeń internatu odpowiada obsługa szkoły.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sprawy wewnętrzne i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.