STREFA RODZICA

Rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO INTERNATU

Uczniowie ZPSM ubiegający się o internat w roku szkolnym 2021/2022, będący obecnie mieszkańcami internatu, zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie do internatu do dnia 13 czerwca u opiekunów segmentów lub mailowo na adres internat@zpsm.edu.pl.
Osoby ubiegające się o internat po raz pierwszy składają wniosek osobiście w sekretariacie szkoły muzycznej lub mailowo na adres internat@zpsm.edu.pl (do pobrania w załączniku).

Uczniowie ZSP składają wniosek w sekretariacie szkoły plastycznej (do pobrania w załączniku).
wniosek o przyjęcie do internatu

Listy osób, które otrzymały miejsce w internacie muzycznym i plastycznym są dostępne w sekretariatach szkół ZPSM (dotyczy muzyków) oraz ZSP (dotyczy plastyków).

Internat otwarty :
20.06.2021 (niedziela) od godz. 18.00 do 25.06.2021 (piątek) do godz.18.00.

Przypominamy o konieczności odebrania swoich rzeczy z internatu przed okresem wakacyjnym.

OŚWIADCZENIA

Osoby, które chcą nocować w internacie, muszą mieć ze sobą oświadczenie dotyczące noclegów w internacie, wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania w załączniku).
WYCHOWANKOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI PRZED ZAKWATEROWANIEM PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT WYCHOWAWCY DYŻURUJĄCEMU.

oświadczenie

Osoby odbierające swoje rzeczy osobiste z internatu, proszone są o przyjazd najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem placówki.

Odpłatność za internat jest obowiązkową wpłatą na cele internatu i wynosi 100 zł miesięcznie. Informujemy, że obecnie nie pobieramy opłaty za pobyt w placówce.

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
tytułem: opłata za internat, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Opłatę pobieramy na podstawie:
Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 107 ust. 8

W celu stworzenia listy kontaktów rodzice proszeni są o wysłanie maila na nasz adres: internat@zpsm.edu.pl