STREFA RODZICA

Rok szkolny 2021/2022

Internat otwieramy 1 listopada (poniedziałek) o godz.19.00.

Internat w każdy weekend otwieramy w niedzielę o godz. 18.00 (w weekendy pracujące, internat dla wychowanków realizujących zadania wymagające pobytu w placówce, jest otwarty całodobowo).
Szkoła muzyczna w soboty jest otwarta w godz. 9.00-18.00, natomiast w niedziele w godz. 15.00-20.00.

Nadal obowiązują oświadczenia covidowe, co oznacza, że przy każdym przyjeździe z domu do internatu, wychowanek musi posiadać wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego w/w dokument (do pobrania poniżej).

oświadczenie

Weekendy pracujące:
wrzesień     
11.09; 12.09
                      25.09; 26.09
październik 09.10; 10.10
                      16.10; 17.10 (zamiast 23.10; 24.10)

Odpłatność za internat jest obowiązkową wpłatą na cele internatu i wynosi 100 zł miesięcznie. 

Powyższą kwotę proszę wpłacać na konto
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
nr 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000
tytułem: opłata za internat, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata

Opłatę pobieramy na podstawie:
Dz.U.2019.0.1148 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe art. 107 ust. 8

W celu stworzenia listy kontaktów rodzice proszeni są o wysłanie maila na nasz adres: internat@zpsm.edu.pl