Procedura COVID-19

Organizacja pracy w Internacie przy POSM im. W. Kilara w Katowicach podczas sprawowania opieki w czasie epidemii związanej z COVID-19.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 OBOWIĄZUJĄCA W INTERNACIE przy POSM II st. im. K. Szymanowskiego w ZPSM im. W Kilara w Katowicach

INTERNAT

Cel procedury:
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w funkcjonowaniu internatu w trakcie pandemii związanej
z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Zakres procedury
Niniejsza procedura dotyczy pracowników internatu oraz osób z niego korzystających.

Zasady postępowania

 1. Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Każdy wychowanek obowiązkowo przed zakwaterowaniem w internacie zapoznaje się
  z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzega tych zasad.
 3. W czasie pobytu w internacie należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy objawy infekcji lub inne problemy zdrowotne.
 4. Ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o zakażenie należy natychmiast zgłosić wychowawcy.
 5. Do internatu mogą wejść tylko zakwaterowani wychowankowie, pracownicy ZPSM oraz w szczególnych przypadkach rodzice.
 6. W czasie pobytu w internacie wychowanek powinien ograniczać opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku.
 7. Do internatu można przywozić jedynie niezbędne rzeczy oraz przechowywać je w wyznaczonych szafkach, w celu ograniczenia dostępu do nich osób trzecich.
 8. Podczas korzystania z części wspólnej internatu (aneks kuchenny, pokój wypoczynkowy, korytarz) wychowanek stosuje środki ochrony osobistej (maseczki ochronne) i dezynfekuje ręce.
 9. Przybory kuchenne należy myć w zmywarce w temp.60 st.C lub umyć w wodzie z detergentem i wyparzyć.
 10. Każdorazowo po skorzystaniu z aneksu kuchennego należy dokonać (zgodnie z wytycznymi) dezynfekcji powierzchni, z której się korzystało, specjalnie przeznaczonym do tego celu środkiem.
 11. Zaleca się dezynfekcję blatów biurkowych i innych powierzchni wspólnych, dotykowych.
 12. Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie wolno podawać ręki na powitanie, zbliżać się do siebie (zachować odległość 1,5 m od rozmówcy).
 13. W pokoju i łazience nie trzeba stosować maseczek ochronnych. Osłony nosa
  i ust są obowiązkowe w przestrzeniach wspólnych budynku, gdy przebywają w nich inne osoby.
 14. W czasie epidemii obwiązuje zakaz wchodzenia do pokoju wychowawców oraz korzystania z komputera i innych sprzętów, które tam się znajdują.
 15. Wychowanek wypisuje dokumentację internatu własnymi przyborami do pisania.
 16. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
 17. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie lub rażącego naruszenia zasad może zostać wydalony z internatu.

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA podczas epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2):

 • Należy zachować bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
 • Podczas kaszlu i kichania trzeba zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. Nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Trzeba używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Należy zachować zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Jeżeli to możliwe, pomieszczenie w którym przebywają wychowankowie należy często wietrzyć.
 • Należy zachować podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
 • Trzeba utrzymywać w czystości ręce – częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Przygotowanie pomieszczeń dla wychowanków internatu.

 1. Bezwzględnie zakazuje się przebywania w internacie osób w nim niezamieszkujących.
 2. Ważne jest zachowanie dystansu pomiędzy wychowankami min 1,5 m.
 3. Wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.
 4. Wychowankom po przyjeździe do internatu może zostać zmierzona temperatura przez dyżurującego wychowawcę. Każdy niepokojący objaw będzie zgłaszany rodzicom/opiekunom dziecka, potem dyrektorowi szkoły, a następnie odnotowany
  w zeszycie raportów.
 5. Za ogólną czystość pomieszczeń internatu odpowiada obsługa szkoły.
 6. Bieżące prace porządkowe wykonują wychowankowie pod opieką wychowawcy.

Procedura powstała zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla burs i internatów.
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

31.08.2020 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Sprawy wewnętrzne i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.