KADRA

KIEROWNIK INTERNATU:
mgr Zbigniew Stańko

WYCHOWAWCY:

mgr Maria Sikora
mgr Sabina Ślusarek
mgr Jolanta Kosterska
mgr Monika Wolska
mgr Grażyna Cembala
mgr Joanna Babczyńska-Serkies
mgr Klaudia Noworzyn-Maksis
mgr Korneliusz Kościelniak
mgr Tomasz Tomica
mgr Małgorzata Kazanecka