KADRA

KIEROWNIK INTERNATU:
mgr Zbigniew Stańko

WYCHOWAWCY:
mgr Krystyna Rozmus
mgr Roman Drynda
mgr Maria Sikora
mgr Sabina Ślusarek
mgr Anna Siedlaczek
mgr Jolanta Kosterska
mgr Monika Wolska
mgr Grażyna Cembala
mgr Joanna Babczyńska-Serkies
mgr Korneliusz Kościelniak
mgr Tomasz Tomica