RADA INTERNATU

 

Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy:

  • zgłaszanie wychowawcom propozycji i postulatów dotyczących zajęć wychowawczych i organizacji czasu wolnego,
  • koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy,
  • poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów,
  • dokonywanie analizy działalności młodzieży w internacie,
  • organizowanie imprez integracyjnych i uroczystości
  • reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu
    i szkoły,
  • występowanie z wnioskami o zastosowanie kar regulaminowych.